Výměnný reklamní systém Nejmedia - zvyšte si zdarma návštěvnost. Textová reklama
Popup, popunder
 
 

Nudíte se? Objevte novou rozkoš! Diskrétní sexshop s erotickými pomůckami naplní Vaše touhy.

Všeobecná pravidla

Je zakázáno :
 • umisťovat kód textové či popunder reklamy na stránkách nebo propagovat stránky
  • které obsahují Warez nebo obsah, který je v rozporu se zákony ČR
  • které podněcují k ilegální činnosti
  • sloužícících výhradně pro reklamu
  • které se automaticky obnovují (výslovně jsou zakázány autohits systémy)
  • které jakkoliv obtěžují uživatele
  • které nejsou psány v českém nebo slovenském jazyce (multijazyčné stránky nevadí, obsahují-li českou či slovenskou verzi)
  • které mají násilnický, erotický nebo pornografický obsah

 • umísťovat kód popunder reklamy na stránkách
  • které se otvírají v popup/popunder okně
  • které již obsahují jakoukoliv formu popup oken
  • které by měnily jeho funkčnost - blokovali jeho zobrazení, posouvali okno reklamy dopředu..

 • propagovat v popunder kampaních stránky, které obsahují jakoukoliv formu popup oken
 • propagovat v kampaních stránky, které automaticky začnou stahovat nějaký soubor
 • lhát či klamavě lákat uživatele na kliknutí v textovém banneru
 • používat nevhodně nestandartní znaky, html entity nebo velká písmena v textovém banneru
 • upravovat kód reklamy
 • uměle zvyšovat návštěvnost
 • jakkoliv zneužívat referenčního systému
 • rozesílat nevyžádanou poštu
 • zobrazovat kód reklamy na stránkách s jiným zaměřením, než pro které byl kód vygenerován
 • jakkoli zneviditelňovat, nebo schovávat textové bannery na stránce
 • u textových banneru volit takové barevné kombinace, díky kterým by byl banner nečitelný či dokonce neviditelný.
 • vkládat textový banner do reklamního bloku (více bannerů vedle sebe)
 • vkládat textový banner za tematický konec stránky
Je povoleno :
 • umísťovat kódy reklamy na více webech - pro každou tematicky odlišnou stránku musí být zvlášť vygenerován kód reklamy
 • zobrazovat na sbíracích či propagovaných stránkách cizí reklamu (mimo popup reklamy)
 • propagovat jiné stránky, než na kterých byly sbírány kredity
 • vložit na jednu stránku až 3 libovolné textové bannery. Bannery však musí být rovnoměrně rozmístěny po stránce a v žádném případě nesmí být vedle sebe. Při vložení více textových bannerů na stránku lze (pro rozdílnost bannerů) použít pro každý banner jiné zaměření za podmínky, že všechna zvolená zaměření tematicky odpovídají obsahu stránky.
Závěrečná ustanovení :
 • Každý člen se registrací zavazuje dodržovat všeobecná pravidla (v případě jejich změny se rychle přizpůsobit nebo odstoupit od dohody).
 • O tom zda byla nebo nebyla porušena pravidla rozhoduje výhradně administrátor.
 • Administrátor si vyhrazuje právo penalizovat/zablokovat/zrušit účet, který je podezdřelý z nedodržování podmínek, bez náhrady získaných kreditů. Dále si vyhrazujeme právo zveřejnit všechny údaje o uživateli, který porušil pravidla.
 • Administrátor si vyhrazuje právo smazat dlouhodobě neaktivní uživatele.
 • Administrátor si vyhrazuje právo změnit pravidla v jakémkoliv rozsahu, avšak musí o tom informovat všechny, kterých se to týká, nejpozději v první den platnosti.
 • Administrátor nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené poruchou, výpadkem nebo chybou systému.
 • Administrátor si vyhrazuje právo kontaktovat uživatele přes email/icq a to především z důvodu neaktivity, porušování pravidel nebo informování o novinkách v systému.
Máte-li jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás.

Zaregistrujte se zde
Přihlášení
Jméno
Heslo

Registrace 

Copyright © 2005-2023 Zdeněk Hejl.
Reklama zde. Your ad here.