Godlike.cz - katalog klanů a hráčů
KursovéSázky.info - informace o on-line kursovém sázení na internetu, a mnoho dalších informací
Nejmedia - výměna textové reklamy