CzechTek WebLog - Nejktuálnější zpravodajství o vývoji situace!
KursovéSázky.info - informace o on-line kursovém sázení na internetu, a mnoho dalších informací
Nejmedia - výměna textové reklamy